Categories
Tweets

Sunday, May 09, 2021 – 2006Z

לא להאמין! אחרי ששיגרו רקטות לעבר ישראל, הם מגיעים להפרות סדר על הגדר, משליכים נפצים ומתקרבים לגדר.
פעם היו נוטשים את העמדות ומסתתרים מתחת לאדמה

Via: Aleph א – Tweets